HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 1. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN
  1. Đăng nhập hệ thống
  2. Bước 1: Truy cập vào link webtrade http://webtrading.fsc.com.vn
   Bước 2: Nhập thông tin tài khoản
   • Mã Khách hàng: < Mã khách hàng được cung cấp bởi FSC > (1)
   • Mật khẩu đăng nhập: < Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được FSC cung cấp> (2)
   • Lưu ý: Quý khách hàng nên thực hiện đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên
   Bước 3: Bấm “Đăng nhập” (3)
  3. Đăng thoát
  4. Từ góc trái phía trên màn hình -> Quý khách hàng click vào icon để đăng thoát khỏi chương trình
 2. GIAO DỊCH
  1. Bảng giá
   • Xem bảng giá
   • Khách hàng vào menu “Giao dịch” -> “Bảng giá”. Màn hình hiển thị bảng giá như hình bên dưới. Khách hàng click vào icon để chọn thị trường cần xem
   • Các dạng xem bảng giá
    • Dạng danh sách:
    • Xem dạng thẻ:
    • Xem theo thời gian:
    • Xem theo khối lượng:
    • Xem theo mua bán:
    • Xem theo thị trường:
    • Xem theo giao dịch thỏa thuận:
   • Tạo nhóm cổ phiếu yêu thích trên bảng giá
    • Bước 1: Từ “Bảng giá” -> “Nhóm CP yêu thích” -> “Quản lý DS thường dùng”. Màn hình hiển thị:
    • Bước 2: Gõ tên cho nhóm yêu thích -> Bấm “Thêm” -> Thông báo thành công -> Bấm “Xác nhận”:
    • Bước 3: Trỏ vào tên nhóm vừa tạo -> Click chọn những mã CK cho vào nhóm -> Bấm “Lưu”. Hệ thống thông báo cập nhật thành công -> “Xác nhận”:
    • Bước 4: Trở lại bảng giá -> “Nhóm CP yêu thích” -> Chọn tên nhóm vừa tạo -> Hiển thị bảng giá các mã CK trong nhóm yêu thích:
  2. Đặt lệnh
   • Đặt lệnh mua:
   • Khách hàng có thể đặt mua bằng cách click vào icon treo ở góc màn hình hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+B. Hệ thống sẽ hiển thị:
    Thao tác đặt lệnh như sau:
    Bước 1: Nhập các thông tin lệnh MUA:

    • Mã CK: Khách hàng gõ mã CK muốn mua
    • Khối lượng: Nhập khối lượng muốn mua. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể mua.
    • Giá: Nhập giá muốn mua. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
    • Mã PIN: Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
    • Bấm “Đặt lệnh”
    Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” -> Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận -> “Bấm “Xác nhận”


    Bước 3: Sau khi bấm xác nhận -> Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”, lệnh mới đặt sẽ hiển thị ở tab “Trạng thái lệnh” phía dưới:

   • Đặt lệnh bán:
   • Khách hàng có thể đặt bán bằng cách click vào icon treo ở góc màn hình hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+S. Hay có thể vào “Số dư chứng khoán” và bấm nút BÁN. Hệ thống sẽ hiển thị:
    Thao tác đặt lệnh như sau:
    Bước 1: Nhập các thông tin lệnh BÁN:

    • Mã CK: Khách hàng gõ mã CK muốn bán
    • Khối lượng: Nhập khối lượng muốn bán. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể bán.
    • Giá: Nhập giá muốn bán. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
    • Mã PIN: Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
    • Bấm “Đặt lệnh”
    Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” -> Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận -> “Bấm “Xác nhận”


    Bước 3: Sau khi bấm xác nhận -> Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”, lệnh mới đặt sẽ hiển thị ở tab “Trạng thái lệnh” phía dưới:

   • Nhóm lệnh:
   • Chức năng này cho phép khách hàng có thể đặt 1 lần nhưng được nhiều lệnh theo bước giá, bước khối lượng. Khách hàng tự đặt ra quy định, hệ thống sẽ tự động sinh ra lệnh theo bước giá và khối lượng đã định sẵn.
    Bước 1: Từ màn hình đặt lệnh. Khách hàng điền các thông tin lệnh -> Click vào “Nhóm lệnh”.

    Bước 2: Khách hàng quy định

    • Số lượng lệnh: Là số lượng lệnh muốn nhóm.
    • Bước khối lượng: Ví dụ khối lượng đặt mua ban đầu là 100. Bước khối lượng là 10. Thì những lệnh sau khối lượng sẽ là 110, 120, 130 …
    • Bước giá: Ví dụ giá đặt mua ban đầu là 3.9. Bước giá là 0.1. Thì những lệnh sau giá đặt sẽ là 4.0; 4.1; 4.2… -> Bấm “Tạo lệnh”
    Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận các lệnh được nhóm. Khách hàng kiểm tra và bấm “Đặt lệnh”

   • Chia lệnh tự động:
   • Đối với lệnh Mua/ Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch chứng khoán, Quý khách chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh đúng khối lượng quy định:
    Bước 1: Thực hiện thao tác đặt lệnh. Khách hàng nhập vào khối lượng lớn cần đặt -> Bấm “Đặt lệnh”

    Bước 2: Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, Quý khách xem lại các lệnh đặt đã được chia nhỏ, nhấn “Đặt lệnh”.

    Bước 3: Toàn bộ lệnh đặt được theo dõi và quản lý tại tab Giao dịch -> Trạng thái lệnh

   • Trạng thái lệnh:
   • Đối với lệnh đặt trong ngày:
    - Các cách truy cập màn hình trạng thái lệnh

    • Menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh” -> Xem tab “Trạng thái lệnh”
    • Nhấn vào dòng “Trạng thái lệnh” sau khi đặt lệnh thành công.
    - Các hành động

    • Tìm kiếm bằng các bộ lọc:
      Đối với lệnh đặt trước ngày:

    • Menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh” -> Xem tab “Lệnh trước giờ”
 • Hủy lệnh:
 • Khách hàng tuân thủ quy định hủy lệnh của từng Sở giao dịch chứng khoán:
  • Phiên ATO, ATC: Không được hủy lệnh
  • Phiên nghỉ trưa: Được phép hủy lệnh
  • Phiên KLLT: Được phép hủy lệnh
  - Hủy lệnh được chọn:

  • Khách hàng click vào nút “Hủy” ở dòng lệnh cần hủy. Màn hình hiển thị danh sách lệnh chờ hủy Nhập mã PIN -> Bấm “Xác nhận”
   Sau khi bấm xác nhận -> Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã nhận lệnh của quý khách” -> Bấm “Xác nhận” để kết thúc thao tác Hủy lệnh
  - Hủy tất cả:

  • Khách hàng có thể hủy tất cả các lệnh bằng cách chọn “hủy tất cả” -> Hệ thống hiển thị danh sách lệnh chờ hủy -> Bấm xác nhận để hủy tất cả các lệnh
   Sau khi bấm xác nhận -> Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã nhận lệnh của quý khách” -> Bấm “Xác nhận” để kết thúc thao tác Hủy lệnh
 • Sửa lệnh:
 • Khách hàng tuân thủ quy định sửa lệnh của từng Sở giao dịch chứng khoán:
  • Phiên ATO, ATC: Không được sửa lệnh
  • Phiên nghỉ trưa: Được phép sửa lệnh
  • Phiên KLLT: Được phép sửa lệnh

  Bước 1: Ở màn hình trạng thái lệnh -> Khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách chọn vào “Sửa” ở dòng lệnh cần sửa. -> Thực hiện sửa giá xong -> Bấm “Đặt lệnh”
  Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh sửa -> Khách hàng kiểm tra nội dung sửa lệnh -> Bấm “Xác nhận”.

 • Xác nhận lệnh trực tuyến:
 • KH vào menu “Giao dịch” -> “Xác nhận lệnh đặt” -> Hiển thị màn hình danh sách lệnh chờ xác nhận như hình bên dưới:

  • Xác nhận từng lệnh
   Bước 1: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh sửa -> Khách hàng kiểm tra nội dung sửa lệnh -> Bấm “Xác nhận”.

   Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh sửa -> Khách hàng kiểm tra nội dung sửa lệnh -> Bấm “Xác nhận”.


   Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh sửa -> Khách hàng kiểm tra nội dung sửa lệnh -> Bấm “Xác nhận”.

  • Xác nhận nhiều lệnh
   Bước 1: Từ màn hình Xác nhận lệnh đặt -> Bấm vào icon “Xác nhận tất cả” -> Hiển thị màn hình Danh sách lệnh chờ xác nhận.

   Bước 2: Nhập mã PIN và mã xác nhận hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”.


   Bước 3: Xác nhận lệnh thành công -> Hiển thị màn hình trạng thái -> Bấm “Đóng”.


  Bước 1: Ở màn hình trạng thái lệnh -> Khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách chọn vào “Sửa” ở dòng lệnh cần sửa. -> Thực hiện sửa giá xong -> Bấm “Đặt lệnh”
  Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh sửa -> Khách hàng kiểm tra nội dung sửa lệnh -> Bấm “Xác nhận”.

 • Lịch sử xác nhận lệnh:
 • Từ menu “Quản lý tài sản” -> “Lịch sử đặt lệnh/Xác nhận lệnh” -> Chọn tab “Lịch sử xác nhận lệnh”. Màn hình hiển thị như hình bên dưới:

 • QUẢN LÝ TÀI SẢN
  1. Quản lý danh mục tài sản
   • Số dư tiền
   • Vào menu “Quản lý tài sản” -> “Quản lý danh mục tài sản” -> Hiển thị màn hình “Số dư tiền”
   • Số dư chứng khoán
   • Vào menu “Quản lý tài sản” -> “Quản lý danh mục tài sản” -> Kéo xuống phía dưới là màn hình “Số dư chứng khoán”
    • Với tài khoản 6, màn hình hiển thị
    • Với tài khoản 1, màn hình hiển thị
  2. Lịch sử đặt lệnh
    Truy cập Menu “Quản lý tài sản” -> “Lịch sử đặt lệnh”. Màn hình hiển thị:

    Tìm kiếm: Khách hàng có thể tìm kiếm theo bộ lọc
    • Trạng thái lệnh: Đã khớp, bị từ chối, đã hủy, thay đổi.
    • Từ ngày… đến ngày…

    In báo cáo: Bấm vào icon in để thực hiện in lịch sử

    Xuất excel: Bấm vào icon “xuất excel” để thực hiện xuất excel lịch sử lệnh.
  3. Sao kê tiền
    Từ menu “Quản lý tài sản” -> “Sao kê tiền”. Màn hình hiển thị như bên dưới

    Tìm kiếm: Khách hàng có thể tìm kiếm theo bộ lọc
    • Trạng thái lệnh: Đã khớp, bị từ chối, đã hủy, thay đổi.
    • Từ ngày… đến ngày…

    In báo cáo: Bấm vào icon in để thực hiện in lịch sử

    Xuất excel: Bấm vào icon “xuất excel” để thực hiện xuất excel lịch sử lệnh.
  4. Sao kê chứng khoán
    Từ menu “Quản lý tài sản” -> “Sao kê chứng khoán”. Màn hình hiển thị như bên dưới:
 • TIỆN ÍCH
  1. Ứng trước tiền bán
   • Ứng trước tiền bán
   • Khách hàng có thể thực hiện việc ứng trước khi đã thực hiện thành công lệnh bán và trong thời gian chờ tiền về tài khoản.
    Bước 1: Vào menu “Tiện ích” -> “Ứng trước tiền bán” -> Bấm vào tab “Ứng trước tiền bán”. Màn hình hiển thị như sau:

    Bước 2: Nhập số tiền ứng-> Bấm “Xác nhận” -> Hiển thị màn hình nhập mã PIN và xác nhận hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”.

    Bước 3: Bấm xác nhận -> Hệ thống thông báo thành công ->Khách hàng xem lại ở màn hình trạng thái
   • Trạng thái ứng trước
   • Từ menu “Tiện ích” -> “Ứng trước tiền bán” -> Tab“Trạng thái”. Màn hình hiển thị:
   • Lịch sử ứng trước
   • Từ menu “Tiện ích” -> “Ứng trước tiền bán” -> Tab“Lịch sử”. Màn hình hiển thị:
  2. Chuyển tiền
    Truy cập menu “Tiện ích” -> “Chuyển tiền”. Có ba loại chuyển tiền là: Chuyển tiền để thanh toán, rút tiền bằng CMND và chuyển sức mua để giao dịch
   • Chuyển tiền để thanh toán:
   • Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán”. Nhập số tiền và nội dung cần chuyển -> Bấm “Xác nhận”

    Bước 2: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

   • Chuyển khoản sang ngân hàng
   • Bước 1: Chọn tab “Chuyển sang ngân hàng”. Màn hình hiển thị form yêu cầu chuyển khoản. Khách hàng nhập Tài khoản ngân hàng, Ngân hàng, Chi Nhánh - Tỉnh/TP, số tiền và nội dung chuyển tiền.
    Bước 2: Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

    Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

   • Trạng thái chuyển tiền
   • Lịch sử chuyển tiền
  3. Chuyển chứng khoán
   • Từ menu “Tiện ích” -> “Chuyển chứng khoán” -> Tab “Chuyển chứng khoán” . Màn hình hiển thị như bên dưới.
   • Bước 1: KH click chọn vào mã chứng khoán cần chuyển -> Nhập số lượng CK cần chuyển -> Bấm “Xác nhận”

    Bước 2: Nhập mã PIN và mã xác thực hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”

    Bước 3: Xem màn hình đã chuyển chứng khoán thành công với trạng thái “Đã gửi tới hệ thống”

   • Trạng thái chuyển chứng khoán
   • Từ menu “Tiện ích” -> “Chuyển chứng khoán” -> “Trạng thái”.
   • Lịch sử chuyển chứng khoán
   • Từ menu “Tiện ích” -> “Chuyển chứng khoán” -> “Lịch sử”.
 • QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
  1. Thông tin tài khoản
   • Thông tin liên lạc
   • Truy cập menu “Quản lý tài khoản” -> “Thông tin tài khoản” . Màn hình hiển thị:
   • Thông tin ĐK dịch vụ giao dịch điện tử
   • Truy cập menu “Quản lý tài khoản” -> “Thông tin tài khoản” . Màn hình hiển thị:
  2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập
    Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản” -> “Thay đổi MK đăng nhập”
    Bước 2: Điền thông tin MK cũ, MK mới, Xác thực hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”
  3. Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực
    Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản” -> “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”

    Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ, PIN mới, Xác thực hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”
    - Dùng PIN tĩnh - Dùng PIN động ( thay đổi từ PIN tĩnh sang PIN động) : Nhập mã xác nhận hình ảnh và PIN tĩnh hiện tại của tài khoản
  4. Quên mã PIN
    Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” -> “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” -> Chọn tab “Quên mã PIN”

    Bước 2: Nhập mã xác thực hình ảnh -> Bấm “Xác nhận”

    Bước 3: Thông báo mã Pin đã được thay đổi -> Khách hàng kiểm tra email để thực hiện nhận mã PIN mới

    Bước 4: Một email từ hệ thống gửi về cho khách hàng như sau. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và có thể dùng mã PIN này để đổi lại PIN mới.